معرفی وبلاگ جدید ادبیات سوم راهنمایی

http://farsi3vom.blogfa.com/

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 17:10  توسط روح الله کاظمی | 

توضیح درس ستایش                           

تحمیدیه: به بخشی که شاعران ونویسندگان در آغازکتابشان به حمدوستایش خداوند می پردازند تحمیدیه می گویند.                                       

(و)عطف: حرف عطف نقش دستوری کلمه ی قبل خود را به کلمه ی بعد هدیه کند (و)عطف می گویند.                                                 

 سؤال تأکیدی: سؤالی که پاسخ آن برای گوینده و شنونده معلوم باشد و هدف گوینده از طرح آن تأکید بر مطلب است (استهفام انکاری)مثل :   

فضل خدایی را که تواند شمار کرد؟    یا کیست شکریکی از هزار کرد؟

تضاد: نسبت کلمات متضاد در شعرونوشته های ادبی تضاد می گویند. گروه کلمات متضاد:

آشکار / نهان            پیدا / پنهان               سرآغاز / سرانجام        آغاز / انجام

ظلمت / نور              مبدأ / مقصد                باز / بسته                 شروع / پایان

آفرین / نفرین          جوانی / پیری               تندرستی / بیماری       بی­نیاز / نیازمند 

آسایش /گرفتاری        زندگی / مرگ                              

جمع مکسر: به جمعی که شکل مفرد کلمه درآن شکسته شود.  مثال:گوهر= جواهر                                                                  

درجمله­ی: برادر خویش را نصرت کن اگر ظالم بود یا مظلوم چه آرایه هایی وجود دارد؟ دو آرایه وجود دارد

 تضاد - جناس اشتقاقی       


درس اوّل

سنایی غزنوی- روزی ده- جلال وکبریا- مدح وثنا- کشف الاسرار- نهان- جانوران- بهار وخزان- محمّد مصطفی- صلّی اللّه علیه وآله وسلم- اصحاب- طریق مبطلان- بساط حق- الأبنیهعن حقائق الأدویه- حدیقةالحقیقه- رحمت وسعادت- سرشار از حکمت- طنین دلنشین- جغرافیای فرهنگی- مشتاق شنیدن- گنجینه وآبشخور- شکوفایی وشکوهمندی-پیغامبر اعظم-سیمای ظاهر-غنیمت شمردن- پیامد های ناگوار- ظالم ومظلوم-  هنگام قهر- مثل مؤمنان- خطبه هاو وصایا- غم محنت- خصلت ویژه- سخنان جذٌّاب- گنجشک زندانی.


درس دوّم

آیینه- خروشان- پریشان- تشنگی- ریگ های بیابان- رخصت- طراوت- باغ- غریبان-قیصر امین پور-عید- خرقه- عیش- سلطان- امر و نهی- منجی- موج- شهیدان


درس سوّم

خرّمشهر- خونین- جست وجوی- قافله- ملحق- عاشورا- حقیقت- محفوظ- شیوه- عالم-کربلا- دلاوران- جاودانگی- عشق- سقف- بی وقفه- نایستاده- حیات معمول- متوقّف- گریختند- نظاره- ققنوس- نیم سوخته- ویران- باژگونه- قبرستان- داغ جنگ- مظهر- استقامت- اشغال- متجاوزان- مدافعان- بچّه ها- مقرّی- تداعی- منتهی- بغل- عشّاق- استقرار- شایستگان- ترس- حسرت- فراز- گشوده- معراج- سلاله- ناگاه- دشمن- ناگذیر- مقرّها- رزم آوران- شهید سیّد مرتضی آوینی

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹ساعت 21:12  توسط روح الله کاظمی | 
 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 11:53  توسط روح الله کاظمی | 

ضمیر : کلمه ای است که به جای اسم می نشیند تا از تکرار آن جلوگیری کند.

انواع ضمیر :

1 : ضمیر جدا : منفصل

2 : ضمیر پیوسته (متصل)

 

اوّل شخص

دوم شخص

سوم شخص

مفرد

من

ـَم

تو

ـَت

او

ـَش

جمع

ما

مان

شما

تان

آن­ها- ايشان

شان

گسسته

پيوسته

گسسته

پيوسته

گسسته

پيوسته

                                        تمرین صفحه ی 102 دستور زبان 5

1. در جمله های زیر ضمیر ها را مشخص کنید.

1. پدران تو دین و فلسفه و هنر و دانش داشتند.(تو) دوم شخص مفرد گسسنه

2. من و تو نباید فراموش کنیم که خداوند تنها از راه کار و کوشش به ما کمک میکند.

 من(اول شخص مفرد گسسته)

تو(دوم شخص مفرد گسسته)

ما(اول شخص جمع گسسته)

3. در چنین شهری اگر سربازان را مأمور کنند در قصر فرماندهان گل کاری کنند یا برای زنان زر زیور بسازند، نسبت به نجات شهر کوتاهی کردند.(ضمیر ندارد)

4. تنها حرص و آز نیست که آن ها را وا می دارد ثروت خود را بیهوده تلف کنند. آن ها(شوم شخص جمع گسسته)

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۶ساعت 14:58  توسط روح الله کاظمی | 

درس 18

                                                 متن 1 متن 2 متن 3 متن 4 

شعر ماندگار

دوام : پایداری                                                                 نواخت : نوازش

رواج : گسترش                                                               متحمل است : احتمال دارد

قوت : نیرو                                                                    مقتضیات : مناسبات

از پس : به دنبال                                                             رونق : رواج

طبع : ذوق                                                                    مظهر : جلوه گاه

تجلی : آشکار شدن                                                          لوازم : اسباب

ضروری : حتمی                                                            بعید : دور

بقا : پایداری                                                                  کثرت : زیادی  

به واسطه ی : به سبب                                                     منتهای فقر :نهایت فقر

سر صدق :صمیم دل                                                       ارادت : محبت

فردیتی : شخصی                                                           اصالت : اصیل بودن     

لطیفه : نکته ی باریک                                                     موجب ک سبب         

وسعت : گستره                                                             کلیت : کلی بودن

اشتمال : فرا گیر                                                           قیود : بندها

اختصاصات : ویزگی شخصی                                          متاخران : شاعران اخیر

تاثرات : درد ها                                                            سوانح رویدادها

مطلقا : اصلا                                                               شخصیات : موارد شخصی   

حد ورسم : اندازه                                                          رغبت : علاقه

مصداق : الگو                                                              جلوه : زیبایی

تامل : اندیشیدن                                                            قبول عام : رواج

نموده اند : آشکار ساخته اند                                            توفیق : پیروزی

بر خوردار : بهره مند                                                  بشریت : انسان

 

تمرین صفحه ی 128

 

1.برای هر یک از کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید:

مظهر:ظاهر ، ظهور/ سرگذشت: گذشته، گذشتگان / اصالت : اصل ، اصیل / مصداق : صدق ، صادق

2. از میان کلمه های زیر آن ها را که نسبت به هم متضاد هستند ، دو به دو کنار هم بنویسید :

زود گذر// ماندگار ، شهرت// گم نامی ، ناشناخته// معروف ، عمومی// خصوصی نیاز// بی نیازی

3. در جمله های زیر ضمایر شخصی را بنویسید و نوع آن ها را مشخص کنید:

تأمّل در آثار گذشتگان و آنان(ضمیر جدا سوم شخص جمع گسسته) که سخنشان(ضمیر پیوسته سوم شخص جمع پيوسته) باقی مانده و قبول عام یافته است ، این نکته را روشن می کند که ممکن است ، شعری مد ت ها ناشناخته بماند و رواجی پیدا نکند و بعد بدرخشد و قوت تأثیرَش(ضمیر پیوسته سوم شخص مفرد/پيوسته) پایدار باشد . مقصود آن نیست که کسی نباید مطلقاً احوال و تجارب شخصی خود را در شعرش(ضمیر پیوسته سوم شخص مفرد/ پيوسته) بیاورد .

4. در بند اول درس «شعر ماندگار» دو فعل ربطی و یک ترکیب وصفی (موصوف وصفت)بیابید.

(است ، شود ، گردد ) در سطر اول و دوم فعل ربطی هستند.

(عمر زود گذر و کاری دقیق و دشوار ) ترکیب های وصفی هستند. 

 5. به عهده ی دانش آموز است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۶ساعت 14:47  توسط روح الله کاظمی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
درس 18
درس 17
درس 16
درس 15
درس 14
درس 12
درس 11
درس 10
درس 9
درس 8
درس 7
درس 6
درس 5
درس 4
درس3
درس 2
درس 1
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
اسفند ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
پیوندها
فرصت اعجاز (زنگ انشا)
ادبیات فارسی سال دوم راهنمایی
ازمان آموزش و پرورش شهر تهران
متن کتاب های درسی راهنمایی
سایت ادبیات ایران و جهان
پایگاه اینترنتی مدرسه ی جابر بن حیان
عاشقانه
وبلاگ سهیل محمودی شاعر
کتاب خانه ها و کتاب های الکترونیکی
جست و جوی منابع در سازمان اسناد و کتاب خانه ی ملی
پاسخ به مسائل دینی
شاهکارهای ادبیات نوجوان
پژوهش نامه ی ادبیات کودک و نوجوان
کتاب های الکترونیکی فارسی (رایگان)
ادبستان(سایت شعر)
مدیریت آموزش و پرورش منطقه ی 5
قرآن و جستجو در آیات کریمه
کانون ادبیات ایران
انجمن شاعران ایران
انتخاب موسیقی متن برای وبلاگ
شعر کودک و نوجوان
شعر نوجوان
رمز بازی ها
دانلود روزنامه ها
اشتراک مجلات و نشریه ها
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM