گام به گام با آفتاب / همه جای ایران سرای من است

 متن ۱ متن ۲ متن ۳ متن ۴  متن ۴ 

توضیحات درس

نظاره می کنند : می نگرند. نگاه می کنند.

بر آمدن(خورشید) : طلوع

پرتو : روشنایی. نور

جانب : سو. سمت. جهت

طالع شد : طلوع کرد (طلوع- طالع- طلعت) از یک ریشه اند.(جناس اشتقاق)

(ز مشرقی سری کوی" آفتاب طاعتی تو

اگر طلوع کند طالعم همایون است).

پهنا : گستره. وسعت.

مقر : موضع.قرار گاه

فرزانگان : حکیمان

دانشی مردان : دانشمندان. عالمان

در خور : شایسته

مدنیت : شهر نشینی

بقعه :  آرامگاه(مفرد بقاع)

مترادف : هم معنی

زائر : زیارت کننده

مجاورت: همسایگی(مجاور: همسایه).

فراغت : آسودگی

شگرف : نادر. کمیاب.شگفت

انبوه : متراکم.

همام : سرور. جوانمرد. مهتر

نامور : مشهور

نفیس : گران مایه. مرغوب

متبرک : با برکت

جبهه : پیشانی

دم زدن : نفس کشیدن

فرجام : نهایت. سرانجام

نصیب : بهره

به رغم : بر خلاف

فراز و نشیب : بلندی و پستی

مناعت : عزت نفس

رفیع : بلند

قرون : جمع قرن

اعصار : جمع عصر: دوره ها

غیور : با غیرت. خوش غیرت

ترفند : حیله های تازه (فند: حیله. مکر)

به در : بیرون

 

تمرین وپرسش درس 12 گام به گام با آفتاب

1. برای هر یک از کلمه های زیر دو هم خانواده بنویسید.

حرم:احرام،محرم                                     مفاهیم:فهم،مفهوم                                پی ریزی:ریزش،ریزان

2.به جای کلمه هایی که زیر آنها خط کشیده شده است، کلمه ی مناسب دیگری بگذارید.

دانشی مردان و فرزانگان در زمینه های گوناگون معارف بشری ،از شهر های فرهنگ پرور خراسان بزرگ بر خاستند.

دانشمندان/عالمان و  حکیمان                          متنوع علوم                                                                            به پا خاستند

3.با توجه به متن درس ، معنای فرهنگ شهررا بنویسید.

شهر فرهنگی: شهر هایی که در ساخت و توسعه ی فرهنگ نقش مهمی داشتند مانند:نیشابور، بلخ ، مرو وهرات.

4. شهر های مهم خراسان قدیم در زمینه ی دانش و فرهنگ را بنویسید.

نیشابور ، بلخ ، مرو ، هرات واز قرن سوم هم توس.

5.اهمیت و موقعیت شهر مقدس مشهد در چیست؟

نخست از نظر فرهنگ وتاریخی که وارس توس و همه ی افتخارات تاریخی و عملی وادبی آن در عهد باستان و دوران شکفتگی تمدن اسلام است ، دیگر از لحاظ مذهبی که افتخار میزبانی امام رضا (ع) را دارا است.

6. اگر بخواهید خلاصه ی درس گام به گام با آفتاب را بنویسیدبه چه نکاتی توجه می کنید؟پنج موضوع اصلی را از متن درس استخراج کنید.

1.تاریخ خراسان 2. اهمیت خراسان از نظر مذهبی 3.فرهنگ شهر های خراسان و تأثیر آن در سایر نقاط جهان 4.مراکز باستانی و دینی خراسان 5. فردوسی و افتخار او برای خراسان

 7.به عهده ی دانش آموز است.

تمرین و پرسش صفحه ی 92

1.از میان کلمه های زیر اسم خاص و عام را مشخص کنید.

ابو موسی:خاص        خلیج:عام           سرزمین:عام          هرمزگان:خاص           میهن:خاص          استعمار:عام

2. در عبارت زیر نهاد، مفعول و زمان فعل را مشخص کنید.

خاک لرستان، با صفای باطن و منعت طبع ساکنانش و بناهای رفیعش، تاریخ را در سینه ی خود ثبت کرده است.

خاک لرستان: نهاد      تاریخ:مفعول  زمان فعل ثبت کرده است: ماضی نقلی                                                                                                           

3. تک نگاری چه نوع نوشته ای است؟

نوشته ای است که در آن از طبیعت، ویژگی های اقلیمی ،صنایع ، خلق و خو،اداب ورسوم و هنر های دستی یک منطقه سخن به میان می آید.

4.قافیه ها را در شعر بهار شیراز را مشخص کنید.

برزن ، من ، خرمن ، بهمن ، بربط زن ، دشمن ، گلشن ، دامن

.....................                            .....................

.....................-                             .....................

.....................-                             .....................

.....................-                             .....................

.....................-                             .....................

.....................-                             .....................


   

5.سبک نوشته ی آل احمد را با درس همسایکان کویر مقایسه کنید و چند ویژگی برای سبک نوشته ی آل احمد بنویسید.

1)نثر ساده وروان 2) نثر جمله های کوتاه 3) توصیف جزیی آداب ورسوم 4)حذف افعال به قرینه های لفظی و معنوی 5) قالب سفر نامه

6.مهم ترین عوامل اتحاد میان مردم ایران چیست؟

1) ایرانی بودن 2) مسلمان بودن 3) رهبری واحد

7.بند هفتم از درس گام به گام با آفتاب را در یک جمله خلاصه کنید.

مشهد از دو جهت مفتخر بودن به علم و ادب و در دوران باستانی و اسلامی و همچنین میزبانی امام رضا (ع) دارای اهمیت است.

8.به عهده ی دانش آموز است.

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۶ساعت 23:0  توسط روح الله کاظمی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
درس 18
درس 17
درس 16
درس 15
درس 14
درس 12
درس 11
درس 10
درس 9
درس 8
درس 7
درس 6
درس 5
درس 4
درس3
درس 2
درس 1
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
اسفند ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
پیوندها
فرصت اعجاز (زنگ انشا)
ادبیات فارسی سال دوم راهنمایی
ازمان آموزش و پرورش شهر تهران
متن کتاب های درسی راهنمایی
سایت ادبیات ایران و جهان
پایگاه اینترنتی مدرسه ی جابر بن حیان
عاشقانه
وبلاگ سهیل محمودی شاعر
کتاب خانه ها و کتاب های الکترونیکی
جست و جوی منابع در سازمان اسناد و کتاب خانه ی ملی
پاسخ به مسائل دینی
شاهکارهای ادبیات نوجوان
پژوهش نامه ی ادبیات کودک و نوجوان
کتاب های الکترونیکی فارسی (رایگان)
ادبستان(سایت شعر)
مدیریت آموزش و پرورش منطقه ی 5
قرآن و جستجو در آیات کریمه
کانون ادبیات ایران
انجمن شاعران ایران
انتخاب موسیقی متن برای وبلاگ
شعر کودک و نوجوان
شعر نوجوان
رمز بازی ها
دانلود روزنامه ها
اشتراک مجلات و نشریه ها
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM